schoolreglement wijziging

We willen u informeren over een wijziging in het schoolreglement.

In het schoolreglement (blz. 32- 34) vindt u informatie over hoe het getuigschrift basisonderwijs op het einde van het lager onderwijs wordt toegekend.

Dit schooljaar (2017-2018) zou er een getuigschrift bereikte doelen worden uitgereikt aan leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs krijgen.

De overheid besliste dat die regeling dit schooljaar nog niet van toepassing is.

De leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs behalen, krijgen dit schooljaar een schriftelijke motivering samen met aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Ze krijgen ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. Daarnaast krijgen deze leerlingen een schriftelijke motivering met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan.

Leerlingen met een individueel aangepast curriculum kunnen een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs.

Afdrukken