Schoolreglement

Het vernieuwde schoolreglement wordt van kracht op 1 september 2019. Door zijn aard is het een bundeling van afspraken, richtlijnen en maatregelen waaraan iedereen zich moet houden zodat de schoolorganisatie vlot kan verlopen. Het schoolreglement wordt bij inschrijving van een nieuwe leerling en bij een wijziging van een artikel voorgelegd aan de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen en die het ondertekenen 'voor akkoord'.

We vragen dat de ouders voor eind september de invulstrook bij het school-reglement bezorgen aan de klasleraar. Daarmee geeft u uw akkoord aan ons opvoedingsproject en ons schoolreglement.

Het schoolreglement wordt vastgelegd door het schoolbestuur. Eventuele wijzigingen worden vooraf besproken met de leden van de schoolraad.

Ouders die voorstellen hebben om het schoolreglement te verbeteren, vragen we om contact op te nemen met de school of met de voorzitter van het ouderraad. Jaarlijks wordt het schoolreglement besproken met de ouderraad en op de schoolraad. Alle ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen. We zullen dan opnieuw uw akkoord vragen.

U kan hieronder het schoolreglement integraal downloaden of nalezen op deze website.

 

Attachments:
Download this file (Schoolreglement 2020-2021.pdf)Schoolreglement 2020-2021.pdf[ ]1223 kB

Afdrukken E-mailadres