Nieuws

Vrije keuze

De vrije schoolkeuze is een belangrijk recht. Elke ouder kiest een school naar keuze. Als je het pedagogisch project én het schoolreglement voor akkoord ondertekent, kan je je kind inschrijven in onze school. Bij de inschrijving krijg je een nummer in het inschrijvingsregister en ontvang je een inschrijvingsbewijs.

Bij elke inschrijving krijg je de volgende vragen:

  • verblijft de leerling buiten  gezinsverband? (pleeggezin, instelling,…)

          Zo ja, breng een bewijs mee naar school.      

  • behoort het gezin tot de trekkende bevolking?(binnenschippers, kermisexploitanten, woonwagenbewoners,…)

          Zo ja, breng een bewijs mee naar school.

  • heeft de moeder een diploma of een getuigschrift secundair onderwijs en wat is de thuistaal van uw kind?

          Voor deze vragen volstaat een verklaring op het moment van de inschrijving.

 

 

Afdrukken E-mailadres