School

 

  • Voorrangsperiode broers en zussen/ kinderen van personeel

          1 februari 2017 - 9 maart 2018

  • Periode dubbele contingentering: (n)IND - lln

          12 maart 2018 - 23 maart 2018

  • Vrije inschrijvingen vanaf 23 maart 2018

Afdrukken E-mailadres